?:

Dişeti Absesi

Dişeti absesi, akut iltihaplı bir dişeti büyümesidir. Bu büyüme dişeti kenarına yakındır. Aslında daha derin dokularda periodontal abse teşekkülü de dişeti kenarını içine alır. Bu bakımdan dişeti absesi ile periodontal abseyi ayırt etmek gerekir.

Etyoloji: Dişeti absesindeki akut iltihapı dişeti büyümesi, dişeti dokusu içerisine giren yabancı bir cisme karşı dokunun reaksiyonudur. Bu nedenle, etyolojik etkenler diş fırçası kılı, balık kılçığı, elma çekirdeği gibi maddeler olabilir. Bu maddelerin dişeti dokusunda meydana getirdiği yaranın enfekte olması sonucunda iltihap ve abse oluşur. Bir periodontal cebin gingivektomi veya küretaj ile tam olarak ortadan kaldırılmaması da kenar dokular içerisinde lokalize olan bir dişeti absesinin meydana gelmesine sebep olabilir.

Klinik Özellikler: Dişeti absesi lokalize, ağrılı, aniden ortaya çıkan ve süratle genişleyen bir lezyondur. Genellikle, dişeti kenarında ve dişler arası dişeti papilinde görülür. Rengi kırmızı ve üzeri parlak bir şişlik halindedir. Abseye yakın dişler perküsyona hassastır. Tedavi edilmeyen dişeti absesi bir veya iki gün sonra delinerek drene olabilir. Çok seyrek olarak da daha derin dokulara yayılıp bir periodontal abse teşekkül eder. Dişeti absesinin ilk safhasında kırmızı bir şişlik ve bu şişliğin üzerinde gergin parlak bir yüzey vardır. 24-48 saat içerisinde lezyon flüktüan olur yani muayene ile bıngıldama hissedilir ve bir bölgede hafif bir sivrilik (baş) belirli hale gelir. Baskı ile bu kısımdan sarımsı hafif bir cerahat boşalması olabilir.

Dişeti absesinden cerahat boşaldıktan sonra harap olan saha sıhhatli granülasyon dokusu ile dolar ve granülasyon dokusu zamanla organize olur.

Ağrı, periodontal absede dişeti absesine kıyasla çok daha fazladır.

Histopatoloji:

Histopatolojik olarak dişeti absesinin merkezinde bağ dokusu içerisinde bir odak teşkil edecek şekilde cerahat birikintisi vardır. Bunun etrafında polimorf nüveli lökositler, harap olmuş ve olmaktaki hücreler, canlı ve ölü bakteriler bulunur. Bunun etrafındaki tabaka fibrin torbası veya «pyogenic membran» adını alır. Bu tabakada bulunan ve absenin hemen dış tarafındaki hücreler dejeneratif değişiklikler gösterirler; fakat bu tabakanın daha ötesindeki hücrelerde tabakayı nüfuz ederek geçmiş çok zayıf toksinlerin etkisiyle bir proliferasyon olmuştur. Ödemli bir doku ve damarlarda genişleme vardır. Bu sahadaki fibroblastik proliferasyon özellikle tüberküloz abselerinde fazla görülür. Yüzey epitelindeki hücreler içinde ve dışında değişik derecelerde ödem vardır. Burada lökositler boldur ve epitelin bazı yerlerinde ülserler vardır.

şikayetBunu rapor et

Merhaba, Dişeti Absesinin tedavisi nasıl yapılıyor?

Tedavi:

Dişeti absesinin tedavisinde şayet lezyon yüzeysel ise hastaya iki saatte bir sıcak tuzlu su ile ağız gargarası yaparken abseyi emmesi tavsiye edilir ve drenajln kendiliğinden olması beklenir.

Yukarıdaki tedavi ekseriya yetersiz olur. Bu durumda yerel anestezi altında absenin en çıkıntılı baş yeri Bard-Parker bistürisiyle kesilir ve absenin drenajı için biraz genişletilir. Üzeri ılık bir su ile ve gazlı bezle temizlenir. Kanama durduktan sonra hasta ertesi gün aynı saatte görülür. Bu zaman içinde iki saatte bir ılık suyla gargara yapması tavsiye edilir. Bir gün sonra hasta tekrar görüldüğünde lezyon küçülmüştür ve semptomlar hafiflemiştir. Yeniden yerel bir anestezi tatbik edilip lezyon sahası kazınır ve temizlenir. Şayet lezyonun kalan kısmı çok büyükse bir gingivektomi operasyonuyla tamamen kesilip kaldırılır ve dişeti çevresine normal şekil verilir.

Akut dişeti absesi lösemili hastalarda da sık olarak rastlanır. Böyle durumlarda ağrı fazladır. Rejiyonal bir adenopati ve sistemik komplikasyonlar da beraber görülür. Bu kompl,kasyonları sistematik olarak antibioyiklerle gidermek mümkündür. Abse ise, Bard Parker bistürisinin 11 veya 12 nolu bıçağıyla drenajı temin için açılır ve %3’lük oksijenli suya batırılmış pamuk tamponlarla temizlenir ve kanamayı durdurmak için gazlı bez ile 20 dakika süreyle yara üzerine baskı yapılır.

Dişeti abselerinin sık olarak rastlandığı bir başka hastalıkta diyabettir. Sık sık dişeti absesi görülen şahıslarda kan ve idrar muayenelerinin yapılması bazen gizli şeker hastalığını açığa çıkarabilir.

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.