?:

Dişeti Atrofisi (Dişeti Çekilmesi)

Dişeti dokusunun normal hududu olan mine-sement birleşiminden apikal yönde sıyrılmasına dişeti atrofisi veya dişeti çekilmesi denir. Dişeti çekilmesinin ne zaman başladığını veya dişeti atrofisi ile ne demek istendiğini iyi anlayabilmek için dişetinin dişe bağlandığı epitelyal ataşmanın gerçek yerini iyi bilmek gerekir. Zira dişetinin en uç kısmı olan ve dışarıdan görünen yeri ile epitelyal bağlantının gerçek yeri değişiktir. Bu nedenle, iki tip dişeti çekilmesi söz konusu olabilir.

  1. Dişetinin görünen seviyesinde olan çekilme
  2. Epitelyal bağlantının apikal yöne doğru yer değiştirmesiyle dışarıdan bakmakla tesbit edilemeyen gizli çekilme.

Birincisinde gözle dişeti seviyesinin apikal yöne doğru çekildiği tesbit edildiği halde, ikincisinde epitelyal bağlantıdaki çekilme ancak bir periodontal sonda ile diş-dişeti aralığına girmekle anlaşılabilir.

Bir periodontal hastalıkta, epitelyal bağlantı epikal yöne doğru çekildiği halde iltihaplı dişeti açıkta kalan kök üzerini kapatabilir. Genellikle, dişeti çekilmesinin olduğu yerde iltihap vardır. Fakat, bazı durumlarda çekilmiş dişeti kenarı tam olarak sıhhatli de olabilir.

Dişeti çekilmesi diş arkından daha dışta kalmış bir dişte olduğu gibi, tek bir dişi ilgilendirebilir. Bir gurup diş çevresinde görülebilir veya ağızda bulunan bütün dişler etrafında dişeti çekilmesi vardır.

Dişeti çekilmesi yaşlanma ile meydana gelebilir. Buna fizyolojik dişeti çekilmesi adı verilir. Anormal durumlarda ve bir hastalık sonucu olursa patolojik dişeti çekilmesi görülür.

Çocuklarda dişeti çekilmesine çok ender rastlanırken 50 yaşın üzerindeki şahısların hemen hemen hepsinde dişeti çekilmesi tesbit edilmiştir.

şikayetBunu rapor et

Merhabalar dişeti çekilmesinin nedenleri nelerdir tam açıklayabilir misiniz?

Dişeti Çekilmesinin Nedenleri :

1-Yaşlanma :

2-Yanlış Diş Fırcalama :

Diş fırçasının fırçalama esnasında dişetlerine aşırı baskı ile tatbiki veya özellikle aynı yönde devamlı fırçalama sonucu dişeti çekilmesi oluşabilir. Böyle hastalarda ağız hijyeni çok iyidir. Bakteri plaklarına rastlanmaz. Fakat dişeti çekilmesi görülür. Dişeti kenarlarının çok ince olduğu veya dişeti kenarının çok ince olduğu veya dişeti kenarı altındaki alveol kemiği kenarlarının dışa doğru çok çıkıntılı olduğu ağızlarda daha çok rastlanır. Bu dişeti çekilmesine dişeti abrozyonu adı da verilir

 

3- Diş arkı üzerindeki diş veya dişlerin ark dışında yer almaları :

Kemik içiresindeki diş kökünün alveol kemiği ile yaptığı açı veya mezio-distal yöndeki diş kuronunun meyli, dişlerdeki rotasyon gibi durumlar dişeti çekilmesine neden olur. Genellikle, kanin dişlerinin dudak yüzlerinde görülen dişeti çekilmesinin sebebi yukarıdaki açıklamayla anlaşılabilir.

Halbuki, çoğunluka üst azı dişlerinin damak veya yanak yüzlerinde görülen dişeti çekilmelerinde diş köklerinin kemik ile yaptığı açı sonucu oluşan kemik erimesi dişeti çekilmesinden sorumludur.

 

4- Dişeti iltihabı veya periodontitis sonucunda dişeti kenarında meydana gelen iltihaplı ve dejeneratif değişikler de dişeti çekilmesine sebep olurlar :

Hiç kuşkusuz böyle durumlarda fena diş fırçalama alışkanlıkları gibi bazı yan faktörlerin de çekilmede etkisi olur

 

5- Periodontal ceplerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan operasyonların hemen hepsinde tedaviden sonra az veya çok dişeti çekilmesi görülür :

Gingivektomi operasyonundaki dişeti çekilmesi flap operasyonundakilere kıyasla çok daha fazladır.

 

6-Henüz kesin olarak isbat edilmemiş olmakla beraber okluzal travmanın dişetlerinde çekilme meydana getirdiği kabul edilmektedir :

Yüksek yapılmış kuron veya dolgulu dişler veya bunların karşısındaki dişlerin çevrelerinde dişeti çekilmelerine rastlanmıştır. Ancak, burada iltihabı oluşturan diğer etkenlerin de rolü düşünülmelidir. Brukszimde bütün dişlerin etrafındaki dişetlerinde az veya çok dişeti çekimlerine rastlanabilmektedir. Bazı beans vakalarında da dişeti çekilmesi görülmüştür

 

7- Adale bağlantıları ve frenulumların dişeti kenarına yakın olmalarıda dişeti çekilmelerini artıran bir etken olarak kabul edilebilir :

 

8-Dişler arasına gereksiz yere kürdan, toplu iğne veya üçgen şeklinde lastik uç gibi maddelerin devamlı olarak sokulmaları yerel dişeti papili çekilmelerine neden olur :

Dişeti çekimlerinin sonucunda klinik bakımından öenmli durumlar ortaya çıkabilir. Dişeti çekilmesiyle diş kökleri açıkta kalır ve çürüğe karşı üzerinde mine bulunmayan diş kökü daha müsait hale gelir. Sement dokusunun aşınmasıyla kök dentini açığa çıkar ve dişeti çekilmesinin olduğu bu kısımda diş, temas ile vaya soğuk ve sıcağa çok duyarlı olur. Bazı durumlarda diş pulpasında hiperemiyle şiddetli ağrılar ve pulpa iltihapları da meydana gelebilir.

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.