?:

Koruyucu Ortodonti Hedefleri

Ortodontik tedavilerin uzun süreli ve genllikle masraflı olmaları nedeniyle ortodontik anomalilerin oluşmasının önlenmesi koruyucu ortodonti, henüz başlamakta veya başlamış olan ortodontik anomalinin önlenmesi durdurucu ortodonti olarak adlandırılır. Bu konudaki uygulamalar birbiriyle iç içe olduğundan kitapta iki konu birlikte ele alınarak incelenecektir.

Koruyucu ve durdurucu ortodontik uygulamalar, özellikle gelişmekte olan ülkemiz koşullarında üzerinde daha da önemle durulması gereken bir konudur. Durum böyle olmasına rağmen, meslektaşlar arasında dişhekimliğinin diğer branşları gibi ortodonti alanında da korumaya ya da erken dönemde ortaya çıkması muhtemel sorunları gözleyip önlemler almaya yönelik bir çaba gözlenmemektedir. Bunun nedenlerinden biri belki de böyle uygulamaların ekonomik olarak getirisinin olmayışıdır. Oysa, bir diş hekiminin sadece izlemek ve gerektiği yerde müdahale etmekle çok büyük oranda kazanç sağlayabileceği aşikardır. Çünkü hiçbir anne-baba, çocuğun ileride ortodontik sorunları olacağını öğrendiğinde bunu önlemeye yönelik olarak müdahale yapılması önerisine kayıtsız kalamaz. Kaldı ki konu, maddi beklentilerden öteye bir anlamda halk hizmetidir.

Koruyucu ve durdurucu ortodontik uygulamaların gerçekleştirilebilmesi  için büyüme-gelişim, anomalilerin etyolojilerinin-semptomlarının  ve nihayet hareketli apareylerin mekaniği ve planlaması gibi konuların hekim tarafından çok iyi bilinmesi gerekir. Hatta, bu konularda aparey uygulamasına bazen hiç ihtiyaç bile duyulmamaktadır. Söz gelimi, kapanışta erken temaslara yol açarak alt çenede kaymalara neden olan yüksek tüberküllü süt kaninlerin möllenmesi bu uygulamalardan biri olabilir. Koruyucu ve durdurucu ortodonti uygulamalarında çocuğun büyüme  ve gelişminin sistemli şekilde izlenmesi, gerektiği yerlerde çocuğun ve yakınlarının uyarılması, hatta bu konularda eğitilmesi de ana hedeflerdendir.

şikayetBunu rapor et

İyi günler koruyucu ve durdurucu ortodonti uygulamalarının amaçları nelerdir?

Koruyucu ve durdurucu ortodonti uygulamalarının amaçlarını şöyle özetlemek mümkündür :

 

1- Süt ve karışık dişlenme döneminde ve özellikle sürekli dişlenmeye geçiş esnasında diş kavsinde ortaya çıkan (çapraz kapanışta sürme, kesiciler bölgesinde yer sorunun gibi) anormal gelişmeleri belirlemek ve bunlarla ilgili tedbirleri almak.

 

2-  Molaksiyona yol açabilecek ; erken tüberkül temasları, ağızdan nefes alma, çocukluk yutkunması, parmak emme, dudak ısırma vb. kötü alışkanlıklar gibi hazırlayıcı (predispozan) faktörleri belirlemek ve  ortadan kaldırmak .

 

3-  Çürük kontrolü yapmak ve özellikle mesio-distal süt dişi çürüklerini zamanında ve özenle restore etmek, pedodontik kuron kullanmak. Çürüklerin yardımcı olmak, gerekli yerlerde fissür koruyucu ve/veya topikal fluor uygulaması yapmak.

 

4-  Aile fertlerinde (prognati inferior, iskeletsel derin kapanış gibi) hereditler karakterli anomali gördüğü taktirde kendilerini uyarmak ve bir uzman hekimle temasa geçmelerini sağlamak.

 

5-  Sürmekte olan sürekli dişlere kavis üzerinde yer açmak ya da çekilmesi gereken süt dişinin altındaki sürekli dişin yerinin kaybedilmemesi için yer tutucu uygulamak.

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.