?:

Ortodonti konusunda sıkça sorulan sorular

-Diş hekimlerinin ortodontik uygulamalarının sınırları ne olmalı? Bir diş hekimi ortodontik yönden iki temel alanda müdahalede bulunmalıdır:

a-Ağızdan nefes alma, parmak ve dudak emme, dil itmesi gibi her türlü kötü alışkanlığın önlenmesi,

b-Diş kavsinde gelişen yer kayıplarının durdurulması ya da kaybedilmiş yerin dişler henüz tam olarak sürmeden yeniden kazanılması,

c-Süt dişleri döneminde kapanış sırasındaki erken temaslara bağlı olarak alt çene kaymalarının engellenmesi vb. konular düşünülebilir.

Doğal olarak bu uygulamaların gerçekleştirilebilmesi yeterli büyüme-gelişim bilgisini gerektirir. Örneğin, bir yer tutucunun kullanılıp kullanılmaması gerektiğine karar verme gibi son derece basit ancak bir o kadar önemli bir konuda bile dişlerin sürme düzeni, sürme yönleri ve diş kavsinin büyüme şeklinin bilinmesinin önemi büyüktür.

2-Diş hekimleri, bir ya da birkaç dişi ilgilendiren basit sorunlara müdahale etmeli kapsamlı ortodontik tedavilerden ve özellikle sürekli diş çekimi gerektiren olgulardan kaçınmalıdırlar. Bu amaçla kullanmaları gereken araç hareketli apareyler olmalıdır. Bunun nedeni, bu apareylerin endikasyonlarının sınırlı ve hekim tarafından kolayca manipüle edilebilir olmasıdır. Ancak bu, iyi bir tedavi ve aparey planlaması ile mekanik bilgisini de gerektirir.

şikayetBunu rapor et

Ortodontik Tedavi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Ortodontik tedavi, anomalinin özelliğine bağlı olarak, doğumdan itibaren bebek yaşlardan ömrün sonuna kadar yapılabilir. Genel olarak, ortodontik tedavi için en uygun dönemin 11-13 yaşlar olduğu kabul edilir. Bunun birkaç nedeni vardır.

1 -Bu dönemde bütün dişler sürmüş ya da sürmesini tamamlamak üzeredir. Bu nedenle alveol kavisleri son derece aktiftir.

2-Bu yaşlar bireyin artık çocukluktan çıktığı, bilinçlenmeye başladığı, sorunlarının farkına vardığı, kendisinden isteneni anlayabildiği ve hekimle işbirliği yapabildiği bir dönemdir.

3-Pubertel büyüme atılımı yakındır. Toplumumuzda puberte dönemi, ortalama olarak, kızlarda 11 5, erkeklerde 13-17 yaşlardadır. Bu dönemde vücuttaki hormonal ve hücresel faaliyetlerin hızlı olmasına bağlı olarak diş ve çene hareketleri de oldukça hızlıdır. Bu nedenle ortodontik tedaviler bu dönemde oldukça hızlı ve başarılı şekilde gerçekleştirilebilir. Çeneler arasındaki (iskeletsel) sorunlar ancak büyüme ve gelişim dönemi içinde düzeltilebilir. Pubertel büyüme döneminin sona ermesiyle birlikte artık "erişkin tedavisinden” söz edilir. Erişkin dönemde uygulanan tedaviler daha çok dişseldir ve tedavi süresi çocuk yaşlara göre biraz daha uzundur.

Kapsamlı tedavilerde ideal müdahale dönemi genel olarak yukarıda belirtildiği gibi sürekli dişlenmenin tamamlandığı 11-13 yaşlar olarak konmaktaysa da karışık dişlenme dönemi içinde de gerçekleştirilebilecek birçok ortodontik uygulama da vardır. Bunlar büyük oranda koruyucu ve durdurucu ortodonti uygulamalarıdır.

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.