?:

Ortodonti ve Ortodontik Tedavi

Ortodonti

Ortdonti, “Orthos” = “doğru” , “düz” ve “Odontos” = “diş” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir. Ortodontinin çeşitli tanımları yapılmıştır. Günümüzde benimsenen ortodonti tanımı şöyledir:

                Ortodonti, büyüme-gelişme sürecinde olan veya bu süreci tamamlamış bireylerde, diş-yüz yapılarının normale getirilmesi amacıyla bir mekanik kuvvet uygulayarak veya baş-yüz yapısının fonksiyonu sırasında oluşan kuvvetleri yönlendirerek ya da hızlandırarak diş hareketleri elde etmeye; normal olmayan ilişki ve yapıları düzeltip birbirine uyumlamaya yönelik diş hekimliği alanıdır.

Çene Ortopedisi ( Dento-facial orthopedics) terimi de ortodonti ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Ortodonti uygulamalı bir bilim alanıdır. Ortodontide hasta üzerinde ve deneysel araştırmalar yapılır. Bu araştırmalardan elde edilen bilgilerle hastalıkların nedenleri(etiyoloji) açıklanır. Fakat ortodontinin asıl önemli görevi, hasta tedavi etmektir. Bu da klinikte ortodonti uygulaması ile gerçekleşir.

şikayetBunu rapor et

Ordotontinin amaçları nelerdir?

Ortodontinin başlıca amaçları şunlardır:

  1. Diş ve çevresindeki yapılarda normalden sapmaların tanısı bunların koruyucu, durdurucu ve düzeltici tedavileri;
  2. İşlevsel (fonksiyonel) ve düzeltici aygıtların tasarım, yapım ve kontrolü;
  3. Çevre dokular ve dişlerin, baş-yüz yapılarına estetik ve fizyolojik uyumunun sağlanması;
  4. Dişlerde optimal oklüzal ilişki kazandırılması ve bu ilişkinin sürdürülmesi.

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.